Skilaverkefni 14 — Frá uppsprettu til ósa

  • Eru einhverjar borgir, brýr, skipaskurðir, fossar á leiðinni?
  • Skrifaðu hjá þér það markverðasta.

  • Lýstu landslaginu í grófum dráttum.
  • Athugaðu að landslagið getur verið mjög mismunandi hjá uppsprettu fljótsins og nær ósunum.

  • Hver er fjarlægðin?
  • Hver er raunveruleg lengd vatnsfallsins? (notaðu netið)
  • Hvað útskýrir muninn á mælingu þinni og lengdinni sem þú fannst á netinu (ef einhver munur var á því)?