Markmið

Að kynna fyrir nemendum mismunandi skoðanir sem ríkja um réttindi barna. Einnig verður reynt að fá nemendur til þess að finna leiðir til þess að leysa ágreining um réttindamál.

Efni og gögn

Eintök af Sjónarmið á barnaþrælkun.

Aðferð

1. skref

Nemendur mynda fjögurra manna hópa. Hverjum meðlim þeirra er gefið mismunandi hlutverk, annaðhvort A, B, C eða D. Nemendur lesa yfir hlutverk sín í hljóði, án þess að sýna öðrum meðlimum hópsins hvað stendur á hlutverkamiða þeirra.

2. skref

Nemendurnir sem fengu hlutverk A og B mynda teymi sem og nemendurnir sem eru með hlutverk C og D. Hver nemandi fær nú tvær til þrjár mínútur til þess að kynna afstöðu sína til barnaþrælkunar fyrir félaga sínum.

3. skref

Kennarinn biður teymin að skipta um hlutverk og að kynna aftur skoðanir sínar hvert fyrir öðru. A hefur nú þrjár til fimm mínútur til þess að kynna hlutverk B og öfugt. (Sama gildir um C og D.)

4. skref

Þegar þessum skiptum er lokið fá nemendur, A og B saman og C og D saman, nokkrar mínútur til þess að reyna að finna sameiginlega afstöðu til vinnu barna.

5. skref

Nú koma upprunalegu fjögurra manna hóparnir saman aftur. A og B kynna afstöðuna sem þeir komust að sameiginlega fyrir C og D og síðan halda C og D hliðstæða kynningu fyrir A og B.

6. skref

Hver fjögurra manna hópur ætti síðan að reyna að finna eina sameiginlega afstöðu til málefnisins sem allir meðlimir hópsins geta verið sammála um.

7. skref

Hóparnir velja nú talsmann til þess að kynna niðurstöðu hópsins fyrir bekknum. Eftir að hver talsmaður hefur kynnt sín mál ræðir bekkurinn eftirfarandi spurningar:

Verkefninu fylgt eftir

Nemendur kynna sér hvaða reglugerðir gilda um vinnu barna á Íslandi. Hver er ábyrgur fyrir því að tryggja að farið sé eftir þessum reglugerðum? Eru til börn eða ungt fólk hér á landi sem eru að vinna og brjóta í bága við þessar reglugerðir?

Sjónarmið um barnaþrælkun

Texti sem ætlað er að kynna fyrir nemendum mismunandi skoðanir sem ríkja um
réttindi barna.
;
Kafli 1 / Verkefni 4
Tengsl okkar við umheiminn
PrentaPRENTA